Palmu olejnou lze pěstovat za podmínek splňující kritéria udržitelnosti, což v praxi znamená:

 

1) nerozšiřovat pěstební plochu na úkor odlesňování

Požadavek se týká, jak tzv. primárních lesů s nedotčenou přírodou (oblasti s vysokou hodnotou ochrany), tak i sekundárních lesů (lesy s vysokým obsahem uhlíku).

 2) nerozšiřovat pěstební plochu na úkor rašelinišť

Vysoušením rašelinišť se do ovzduší uvolňuje vysoké množství CO2.

 3) respektování lidských práv pracujících a místních obyvatel

Vznik nových plantáží nesmí vyvolávat sociální konflikty. Pracovní síly nesmí být vykořisťovány.
Pěstování palmového oleje redukuje chudobu.

 4) uplatňování principů neustálého zlepšování

Zhruba 40 % produkce palmového oleje je v rukou drobných farmářů. Těm často chybí dostatek znalostí, jak  palmu olejnou efektivněji a lépe ve vztahu k životnímu prostředí pěstovat. Je spousta oblastí, kde se dá zlepšovat (např. používání prostředků ochrany rostlin a hnojiv, zpracovávání veškerého odpadu prostřednictvím postupů šetrných k životnímu prostředí).

 

Palma olejná je ideální rostlina na přeměnu energie v biomasu, absorbuje oxid uhličitý z atmosféry a uvolňuje kyslík zpět do atmosféry. V tomto směru má palmová plantáž srovnatelné parametry i s tropickým pralesem. Rovněž neplatí, že by pěstování palmy olejné devastovalo půdu z hlediska vodního hospodářství. Množství vody odpařené z vegetace a půdy dohromady (evapotranspirace) je rovněž obdobné, porovnáme-li tropický prales a palmovou plantáž.

Jak vyplývá z analýz životního cyklu, potraviny s palmovým olejem mohou mít lepší ekologické ukazatele (nižší energetické vstupy, lepší využití půdy, nižší uhlíkovou stopu, nižší acidifikační a eutrofizační potenciál) než v případě užívání jiných tuků (Nilsson et al).

Ekofyziologické srovnání tropického pralesa a palmové plantáže

 

Indikátor

Tropický prales

Palmová plantáž

Hrubá asimilace CO2
[t CO2/ha/rok]

163,5

161

Celková respirace CO2
[t CO2/ha/rok]

121,1

96,5

Čistá asimilace CO2
[t CO2/ha/rok]

42,4

64,5

Produkce kyslíku
[t O2/ha/rok]

7,1

18,7

Evapotranspirace [mm/rok]

1560-1620

1610-1750

Rezervy spodní vody
[mm]

59-727

75-739

Vsakování deště do půdy [%]

85

87