CO JE PALMOVÝ OLEJ?

Palmový olej je nejrozšířenějším rostlinným olejem na světě. Získává se z dužiny plodů palmy olejné (Elaeis guineensis). Plody mají načervenalou barvu díky vysokému obsahu β-karotenu, velikostí odpovídají velkým olivám. Plody mají jedno semeno/jádro, z něho se získává palmojádrový olej. Plody obsahují asi 30-35 % oleje. Palmový a palmojádrový olej jsou stejného botanického původu, z hlediska složení mastných kyselin se však výrazně liší.

Z přírodních zdrojů

Palma olejná roste v oblastech okolo rovníku. Jedná se o tropický strom s asi 5 metrů dlouhými listy. Původní domovinou byla Západní Afrika v současnosti je většinou pěstována v Indonésii a Malajsii, které se řadí mezi největší světové výrobce palmového oleje.

Z tropických oblastí

Příroda hraje velkou roli v příběhu o palmovém oleji. Co strom nade vše miluje, je slunce a vlhkost. Dlouhý sluneční svit, teploty v rozmezí 24 až 32 °C

a rovnoměrné srážky v průběhu celého roku vytvářejí ideální podmínky pro růst palmy olejné. Z tohoto důvodu se palma olejná pěstuje mezi desátým stupněm severně a jižně od rovníku. Kromě Indonésie a Malajsie se produkce palmového oleje rozšiřuje do jiných částí světa jako Jižní a Střední Amerika, Thajsko nebo Západní Afrika.

VÍTE, ŽE…?

  • Palmový olej a palmojádrový tuk představují  38 % světové produkce rostlinných olejů.
  • Roční produkce palmového oleje činí 62 milionů tun.
  • Z jedné palmy olejné se ročně získá 40 kg palmového oleje.
  • Na jednom hektaru plantáže palmy olejné se vyprodukuje 3,8 tun oleje.
  • Palma olejná zaujímá 7 % celosvětové obdělávané plochy, která je zdrojem rostlinných olejů, ale má nejvyšší produkci 38 % ze všech olejů a tuků.
  • Indonésie a Malajsie dodávají 80 % celosvětově používaného palmového oleje.
  • Palmový olej poskytuje v Indonésii a Malajsii dohromady živobytí přibližně 4,5 milionům lidí.
  • Palmový olej byl používán v lidské výživě již před 5 000 lety.

PRODUKCE PALMOVÉHO OLEJE

Palma olejná je nejvýkonnější olejninou z hlediska využití půdy. Má nejvyšší výtěžnost oleje na hektar půdy v porovnání s jinými olejninami. Plody se začínají sklízet, když je palma olejná stará tři až čtyři roky.

Celosvětová produkce palmového oleje se zvýšila z 15,2 milionů tun v roce 1995 na 62,6 milionů tun v roce 2015. To představuje nejvyšší objem z produkce všech rostlinných olejů, o 10 milionů tun více než poskytuje druhá olejnina (sója). Nejvyšší podíl ze světové produkce se vyrábí v Indonésii (53 %) a Malajsii (32 %). K výraznému nárůstu produkce palmového oleje došlo i v jiných částech světa. Významný příspěvek k celosvětové produkci pochází z Jižní a Střední Ameriky (3,4 milionu tun), Thajska (1,8 milionu tun) a Západní Afriky (2,4 milionu tun).

Vysoce výkonná plodina (zdroj: Oil World 2016)

UDRŽITELNÝ PALMOVÝ OLEJ

Palma olejná se pěstuje na velkých plantážích i na malých rodinných farmách. Udržitelné pěstování je náročným úkolem ve dvou směrech: dosáhnout co nejvyšších výnosů s co nejmenším dopadem na životní prostředí. V důsledku růstu obyvatelstva a prosperity v zemích jako je Čína a Indie se neustále zvyšuje poptávka po palmovém oleji. Očekává se, že do roku 2020 produkce palmového oleje dosáhne celosvětové úrovně více než 68 milionů tun. Ve většině zemí produkujících palmový olej má obchod s ním potenciál významně přispívat k hospodářskému růstu a snížení chudoby.

Dlouhodobé cíle
V souvislosti s globálním nárůstem poptávky po palmovém oleji rychle rostla rozloha půdy pro pěstování palmy olejné. Úkolem je zajistit, aby expanze probíhala udržitelným způsobem s respektem k lidem a přírodě v zemích, z nichž některé patří k nejvíce biologicky rozmanitým oblastem planety. Odlesňování a zakládání plantáží na územích, která zadržují velká množství uhlíku, představují vážné problémy. Při nesprávných postupech může mít produkce palmového oleje ve větším měřítku negativní dopady na přírodní zdroje, způsobovat porušení práv k vlastnictví půdy místních obyvatel a může vést k nadměrnému užívání pesticidů.

Udržitelný palmový olej
V reakci na naléhavou potřebu řešit tyto problémové oblasti a vyhovět globální poptávce po palmovém oleji získávaném udržitelným způsobem spojila skupina firem a nevládních organizací v roce 2004 své síly.

Byl založen Kulatý stůl pro udržitelnou produkci palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) jako nezisková organizace, která sdružuje subjekty ze sedmi odvětví, souvisejících s palmovým olejem: pěstitele palmy olejné, zpracovatele palmového oleje, obchodníky s palmovým olejem, výrobce spotřebního zboží, maloobchodníky, banky a investory, stejně jako nevládní organizace z oblasti životního prostředí, ochrany přírody, sociální sféry a rozvojových programů.

Roční udržitelná produkce

%

17 % světové produkce palmového oleje je certifikováno společností RSPO (2016)