Udržitelný rozvoj zastavuje pokles populace orangutanů

Vybíjení orangutanů a snižování jejich počtu ve volné přírodě je jedním z častých argumentů aktivistů bojujících proti palmovému oleji. Je to i téma řady článků odrazujících spotřebitele od používání palmového oleje. Udržitelné pěstování palmy olejné však ukazuje, že je možné zabránit ztrátám biodiversity a zároveň zajistit ekonomický přínos ze zemědělské činnosti pro místní obyvatele. Cíleným budováním ekologických koridorů se zvyšuje propojení lesů, což usnadňuje průchod orangutanů mezi oblastmi sousedícími s plantážemi do původní vegetace. Podle nové studie WWF publikované v červenci 2019 vzrostla populace orangutanů v malajském státě Sabah na severu Bornea z 5376 exemplářů v roce 2003 na téměř 6 000 v roce 2018.

Bojkot palmového oleje není řešení

Palmový olej je efektivní ve využívání půdy a výnosu a je hnací silou sociálně-ekonomického rozvoje ve venkovských oblastech. Zároveň je velmi sporné prudké zvýšení produkce spojené s odlesňováním, ztrátou biologické rozmanitosti a otázkou lidských práv. Dobrou zprávou je, že palmový olej lze produkovat udržitelným způsobem. Nevládní organizace spolu s předními evropskými společnostmi v odvětví palmového oleje a průmyslovými sdruženími vyzývají výrobce potravin a obchodníky k používání udržitelného palmového oleje. Cílem je, aby všichni výrobci a prodejci začali používat pouze certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů (CSPO) a do roku 2020 se dosáhlo cíle 100 % CSPO v evropské výrobě potravin. Michelle Desilets, výkonná ředitelka Orangutan Land Trust, uvádí: „Myšlenku bojkotu palmového oleje kategoricky nesdílíme. Palmový olej nemusí mít za následek odlesňování nebo ztrátu biologické rozmanitosti a vyžadováním udržitelného palmového oleje můžeme pomoci zajistit, aby tomu tak nebylo.“ Frans Claassen, výkonný ředitel EPOA, dodává: „Podle zprávy Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN z roku 2018 je zřejmé, že přechod na jiné rostlinné oleje, jako je řepkový, sójový nebo slunečnicový, může mít za důsledek přeměnu primárních lesů a dalších ekosystémů na zemědělskou půdu, zatímco jiné tuky, jako je například bambucké máslo nebo kokosový tuk, nejsou jsou schopny uspokojit poptávku. Udržitelný palmový olej je jediným řešením pro problémy, jako je odlesňování, kterým jsme v dnešní době vystaveni.“

Zdroj: FOODnavigator.com

Makakové jako součást biologické ochrany rostlin

Studie publikovaná v říjnu 2019 v časopise Current Biology ukázala na zajímavý potenciál udržitelného pěstování palmy olejné. Až dosud panovalo obecné přesvědčení, že makakové, kteří se pohybují po plantážích, požírají plody palmy olejné a připravují zemědělce o část úrody. Makakové se však živí i krysami a ty působí zemědělcům mnohem větší škody. Jak vyplynulo ze studie, přímá ztráta úrody způsobená požíráním plodů makaky představovala jen 0,56 %, zatímco krysy snižují úrodu o 10 %. Přítomnost makaků na plantážích může snížit ztrátu úrody z 10 % na méně než 3 % po vzájemném započtení snížení počtu krys a škod, které makakové sami způsobí. Jsou zde i další pozitivní dopady na ekonomiku a životní prostředí. Zemědělci nemusí používat jed na krysy, který není vždy účinný, působí i na jiné organizmy a zvyšuje náklady na produkci palmového oleje. Navíc zvýšení výtěžnosti produkce palmového oleje snižuje potřebu dalšího rozšiřování ploch, na nichž se palma olejná pěstuje.