Připojte se i Vy k závazku používat palmový olej z udržitelných zdrojů

Řada firem a organizací z nevýrobní sféry podporuje používání palmového oleje z udržitelných zdrojů. Již celkem 9 států Evropy (Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Norsko, Itálie, Belgie a Španělsko) podepsalo na vládní úrovni Amsterodamskou deklaraci. Ta původně zavazovala země, že do roku 2020 podpoří používání 100 % udržitelného palmového oleje. Nový text z ledna 2021 se týká i jiných komodit, které se v současnosti podílejí na odlesňování (např. sója, kakao, káva, aj.). Závazek má ambice zastavit odlesňování ve všech kritických komoditách do roku 2025.

K závazku ohledně palmového oleje se může přihlásit každý i po roce 2020, kdo používá výhradně palmový olej z udržitelných zdrojů, stejně jako subjekty, které palmový olej nepoužívají, ale udržitelný palmový olej podporují. Využijte kontaktní formulář na webových stránkách, Vaše logo může být přidáno na pohyblivý pás na této stránce dole. Pokud iniciativa získá širší podporu, je to šance pro Českou republiku připojit se k Amsterodamské deklaraci po boku západoevropských zemí.