SPOC je hnutí sdružující různé společnosti a nevládní organizace, které se zavázaly používat, vyrábět nebo podporovat udržitelný palmový olej. Více informací na: https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/