Po internetu se šíří informace, že palmový olej díky vyššímu podílu nasycených mastných kyselin působí negativně na zdraví. Je zajímavé, že naopak sádlo, které má podobné složení, je po výživové stránce dokonce vyzdvihováno, podobně jako mléčný tuk, který obsahuje ještě více nasycených mastných kyselin než palmový olej. Z přehledových studií nevyplývá, že by konzumace palmového oleje měla mít jednoznačně negativní dopady na zdraví.

Proč se objevují tyto dva protichůdné názory?

Na jedné straně konzumace nasycených mastných kyselin působí negativně na zdraví, na druhé straně nevadí. Odpověď dává následující graf. Ten pochází z dlouhodobého sledování rozsáhlých souborů v USA: 83 349 žen (zdravotních sester) v období únor 1986 až červen 2012 a 42 884 mužů (pracovníků ve zdravotnictví) v období únor 1986 až leden červen 2012. Graf znázorňuje celkovou mortalitu v souvislosti s konzumací různých skupin mastných kyselin. Transmastné a nasycené mastné kyseliny úmrtnost při vyšší konzumaci zvyšují, mononenasycené a polynenasycené naopak snižují. Záleží i na celkové konzumaci sacharidů, stejně jako na příjmu cukrů s negativním a vlákniny s pozitivním dopadem na zdraví.

Jednotlivé tuky a oleje mají různá složení a z hlediska vlivu na zdraví hraje důležitou roli i jejich konzumované množství v rámci celkové stravy. V palmovém oleji jsou dominantně zastoupeny nasycená kyselina palmitová (39,3-47,5 %) a mononenasycená kyselina olejová (36,0-44,0 %). Podíváme-li se na výše uvedený graf z pohledu složení palmového oleje, tak se působení nasycených a mononenasycených mastných kyselin vzájemně vyruší a celkový efekt konzumace palmového oleje na zdraví je přibližně neutrální.

Palmový olej v potravinách nahradil částečně ztužené tuky, které měly vysoký podíl nežádoucích transmastných kyselin. Tato náhrada i z pohledu výše uvedeného grafu má jednoznačně pozitivní vliv na zdraví. Do stravy je třeba zařazovat dostatečné množství polynenasycených mastných kyselin na úkor tuků s vyšším podílem nasycených mastných kyselin. To se týká všech tropických tuků, stejně jako sádla nebo mléčného tuku. Konzumace palmového oleje v Evropě navíc není vysoká, jak ukazují výsledky průzkumu. Negativního vlivu konzumace palmového oleje na zdraví v běžně konzumovaném množství se není třeba obávat.