10 mýtů o odlesňování podle WWF

Světový fond na ochranu přírody WWF zveřejnil na svých webových stránkách článek zabývající se mýty spojenými s odlesňováním. O odlesňování se v mediích píše hlavně v souvislosti s palmovým olejem. Nicméně k odlesňování dochází i v důsledku jiných komodit např. kvůli produkci masa a sóji. Sója je na řebříčku odlesňování na prvním místě. 80 % celosvětové produkce sóji se používá ke krmení hospodářských zvířat.

Zmíněn je i mýtus, podle kterého bojkot výrobků obsahujících palmový olej pomůže zastavit odlesňování. Problém nespočívá v palmovém oleji, ale v tom, jak a kde se palma olejná pěstuje a olej získává. To je třeba změnit. Palma olejná je neuvěřitelně efektivní a produktivní plodina, produkující více oleje na půdu plochy, než jakýkoliv jiná olejnina. Celosvětově pokrývá 35 % světové poptávky po rostlinných olejích za využití pouhých 10 % půdy připadající na pěstování olejnin. Přesun poptávky na jiné druhy oleje byl vyžadovalo 4 až 10 krát více půdy, což by ohrozilo jiné lokality a druhy v nich žijící. Bojkot palmového oleje ve výrobcích by proto mohl vyvolat větší odlesňování než v současnosti. Je třeba zvýšit úsilí, aby společnosti používaly pouze udržitelný palmový olej, který respektuje a chrání lidi a přírodu a bojkot by měl být cíleně zaměřen na ty společnosti, které tak nečiní.

Kde se dozvím více o palmovém oleji?

Zeptali jste se, kde je možno se dozvědět další informace o palmovém oleji. Časopis Výživa a potraviny uveřejnil před časem článek věnovaný problematice palmového oleje. Vybrané články tohoto časopisu jsou dostupné i na internetu. Přehledová práce reagovala na některé zprávy o zdravotních rizicích konzumace palmového oleje, které se v dané době začaly objevovat v tisku a na internetu a i dnes na ně můžeme občas narazit. Konzumace palmového oleje má obdobný vliv na zdraví jako příjem živočišných nebo jiných tropických tuků. V závislosti na úhlu pohledu, podle jakých kritérií vliv konzumace tuků hodnotíme, může palmový olej vycházet v tomto srovnání i lépe. Na webu Společnosti pro výživu je sekce věnovaná mýtům o palmovém oleji.

Velká Británie připravuje legislativu proti nelegálnímu odlesňování

Velká Británie připravuje legislativní opatření zaměřená proti nelegálnímu odlesňování, informovala o tom britská media počátkem listopadu. Právní úprava by měla zamezit využívání surovin pocházejících z nelegálně odlesněných oblastí. Netýká se výhradně palmového oleje, ale i dalších surovin, o nichž se v této souvislosti mluví mnohem méně (např. sóji, kakaa, těžby dřeva). Očekává se, že záměr bude šířeji diskutován ve veřejnosti během první poloviny roku 2021, než nabude konkrétnější podoby. Věnovat větší pozornost původu surovin je trendem poslední doby. Udržitelné pěstování a získávání zemědělských komodit začíná výrazně převažovat nad aktivitami zaměřenými na jejich bojkot.

Výzva Světová asociace zoologických zahrad a akvárií ve spojitosti s mezinárodní akcí Orangutan Caring Week

Týden od 8. do 14.11.2020 je označován jako Orangutan Caring Week. Celý týden je věnován zvyšování povědomí o práci věnované ochraně orangutanů ve volné přírodě a podněcování lidí k přijetí souvisejících opatření. Jednou z cest je používání certifikovaného palmového oleje z udržitelných zdrojů. Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) v tomto směru zveřejnila výzvu na svém Twitteru. WAZA, která je zastřešující organizací zoologických zahrad na celém světě, zaujímá odlišný názor než některé tuzemské zoologické zahrady, které nabádají veřejnost k bojkotům výrobků obsahujících palmový olej.


Podíl certifikovaného palmového oleje na trhu v Polsku

V Polsku byla publikována zpráva, která analyzuje podíl certifikovaného a necertifikovaného palmového oleje v jednotlivých výrobkových kategoriích na tuzemském trhu v roce 2019 (viz obr.). Podíl palmového oleje z udržitelných zdrojů výrazně převažuje u potravin (78 %), následují detergenty a kosmetika (57 %). Celkově zaujímá certifikovaný palmový olej okolo 55 % z celkového trhu ve všech výrobcích. Více informací je k dispozici v anglické verzi zprávy. V České republice podobná statistika prozatím chybí.

Co je SPOC (Sustainable palm oil choice)?

SPOC (Sustainable palm oil choice) je sdružení společností a různých organizací, které jsou přesvědčeny, že palmový olej může hrát ve společnosti pozitivní roli, pokud je vyroben udržitelným způsobem. Zavázaly se buď používat, vyrábět nebo podporovat výrobu a spotřebu udržitelného palmového oleje a inspirovat ostatní, aby učinili totéž.

SPOC sdružuje i národní iniciativy řady evropských zemí (viz mapa) včetně Iniciativy pro udržitelný palmový olej zastřešující aktivity v České republice a na Slovensku.

V současnosti probíhá změna designu webových stránek SPOC: https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/