Na internetu a v mediích kolují mýty o vysoké konzumaci palmového oleje v rámci populace, která má údajně negativní dopad na lidské zdraví. Informace vycházejí z úvahy, že je palmový olej přítomen ve velkém počtu výrobků nabízených v obchodní síti, což by mělo vést k jeho vysoké spotřebě. V časopise International Journal of Food Sciences and Nutrition byl 1. prosince 2020 publikován článek, který analyzoval příjem palmového oleje v Německu a Španělsku v různých věkových skupinách. Průzkum vycházel z analýzy kategorií potravin na trhu, v nichž se palmový olej vyskytuje, a spotřeby jednotlivých druhů potravin. Ve Španělsku se odhady průměrného příjmu palmového oleje pohybovaly v rozmezí od 2,06 g/den (u starších osob) do 4,54 g/den (u dětí a dospívajících). V Německu se průměrný příjem palmového oleje pohyboval v intervalu od 3,06 g/den (u batolat) do 6,22 g/den (u osob velmi vysokého věku – nad 75 let). Samozřejmě existují i jedinci v 95. percentilu v různých věkových skupinách s příjmy vyššími, okolo 20 g (Španělsko) denně a 30 g (Německo). Tato data dobře korespondují s dříve uskutečněným průzkumem ve Francii. Z údajů o průměrné spotřebě vyplývá, že palmový olej rozhodně není hlavním zdrojem nasycených mastných kyselin v rámci celkové stravy, mnohem více jich přijímáme z živočišných tuků. Průměrný příjem palmového oleje v Evropě je v rozmezí doporučení komise EAT-Lancet publikovaných v lednu 2019. Komise vydala doporučení pro jednotlivé kategorie potravin, kde by se měla pohybovat jejich spotřeba v roce 2050, aby byla strava přínosná pro zdraví a šetrná k životnímu prostředí. Spotřeba palmového oleje počítá s hodnotou do 6,8 g/den. Stručný výtah z doporučení komise EAT-Lancet v češtině byl publikován v časopise Výživa a potraviny č. 3/2019.