Spotřebitelé se zajímají, kteří výrobci nebo prodejci používají certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů. Zeptali jste se, kde je možno najít více informací o postojích jednotlivých firem. Řada výrobců a obchodníků uvádí na svých webových stránkách informace z oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jejich součástí bývají i postoje týkající se palmového oleje. Ti, kdo se zajímají čistě o palmový olej a nechtějí procházet weby jednotlivých subjektů, najdou ucelený přehled například v žebříčku, který sestavuje Světový fond na ochranu přírody WWF. Podrobná zpráva z roku 2020 je k dispozici zde.

V žebříčku je zařazeno 173 společností, které se hlásí k závazku používat certifikovaný udržitelný palmový olej. Devadesát tři ze 173 společností používají udržitelný palmový olej na všech trzích, na nichž operují. Zbývající společnosti uplatňují politiku používání udržitelného palmového oleje ve vybraných zemích.

Každý subjekt může v rámci žebříčku získat celkem 22 bodů (16 bodů za aktivity v rámci vlastního dodavatelsko-odběratelského řetězce a 6 bodů mimo něj). Hodnotí se způsob komunikace závazku a jeho rozsah např. platnost na všechny země, kde firma operuje. Více bodů získává firma za certifikáty typu „Identity preserved“ nebo „Segregated“, kdy lze dohledat původ palmového oleje zpětně až k jednotlivým plantážím nebo lisovně, kde dochází k zpracování plodů palmy olejné.

Na našich webových stránkách v záložce Závazek jsou umístěna loga výrobců nebo obchodníků, kteří se na lokální úrovni zavázali používat udržitelný palmový olej, případně subjektů z nekomerční sféry, které používání udržitelného palmového oleje podporují. K výzvě se mohou přidat i další organizace. Přihlásit se k závazku je možné přes kontaktní formulář na webu.