RSPO rozlišuje 4 modely certifikace palmového oleje v distribučním řetězci: Identity Preserved, Segregated, Mass Balance a Book & Claim (Credits). Rozdíly mezi jednotlivými systémy byly objasněny zde. Certifikáty Identity Preserved a Segregated patří mezi standardy vyšší úrovně, jsou obecně i šířeji akceptovány veřejností na rozdíl např. od certifikátu Book & Claim. Tento typ certifikátu byl dříve nazýván Green Palm. Pojďme se na tento typ certifikátu podívat více v detailu.

Jak systém kreditů (Book & Claim) funguje?

Pěstitelé palmy olejné, kteří splňují standardy RSPO a jsou systémem certifikování, registrují na zvláštním obchodním účtu objem vyprodukovaného palmového oleje. Toto množství je následně převedeno na virtuální certifikáty. Tyto certifikáty neboli kredity jsou nabízeny na trhu prostřednictvím zabezpečeného obchodního účtu výrobce. Výrobci produktů obsahující palmový olej a maloobchodníci, kteří se v rámci transformace zavázali k používání udržitelného palmového oleje, platí výrobcům prostřednictvím obchodního účtu příplatek za každou tunu spotřebovaného oleje. To vede k podpoře udržitelné produkce na úrovni zemědělského podniku. Systém nevyžaduje žádné změny v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a přímo odměňuje producenty za veškerý udržitelný materiál, který vyrábějí, ať už se používá nebo prodává kdekoli. To je zásadní rozdíl od certifikátů Identity Preserved, Segregated, Mass Balance, kdy lze sledovat v rámci celého distribučního řetězce fyzicky oddělený tok materiálu a jeho předávky mezi jednotlivými dodavateli a zpracovateli.

Neoprávněná kritika systému

Někteří aktivisté systém kreditů kritizují. Spotřebitel si údajně nakupuje necertifikovaný olej za vyšší cenu, čím přispívá k dalšímu odlesňování. Toto jsou však zavádějící informace vyplývající z neznalosti dané problematiky. Je pravda, že spotřebitel, který si kupuje výrobek obsahující palmový olej, nemá záruku, že právě tomto zakoupeném výrobku byl použit palmový olej získaný udržitelným způsobem. Nicméně existuje záruka, že při výrobě tohoto výrobku nedošlo k odlesnění v ekvivalentu odpovídajícím množství spotřebovaného oleje při výrobě zakoupeného produktu. Na evropském trhu v dnešní době převažuje nabídka certifikovaného olej nad realizovanými obchody s certifikovaným olejem. To ukazuje, že problém je někde jinde. Je třeba zvýšit osvětu a podpořit jakýkoliv certifikovaný olej včetně systému Book & Claim, aby se poptávka vyrovnala z nabídkou, případně, aby poptávka převažovala.

Proč nelze mít jen certifikáty vyšší úrovně?

Certifikáty Identity Preserved a Segregated přímo zaručují, že výrobek, který jste si zakoupili obsahuje jen palmový olej, který byl získán udržitelným způsobem. Proč tedy necertifikovat veškerý olej tímto způsobem? Je potřeba si uvědomit, že jsou určitá logistická omezení. Drobní farmáři představují v Indonésii a Malajsii zhruba 40 % veškeré produkce palmového oleje. Lisování plodů palmy olejné vyžaduje urychlené zpracování, aby nedošlo k ztrátám kvality. Proto je síť lisoven budována s cílem, aby svozová oblast z jednotlivých plantáží nebyla větší než cca 50 km. Pokud je v dané oblasti více drobných farmářů, z nichž někteří nejsou ještě certifikováni, není obvykle možné na úrovni lisovny fyzicky oddělit certifikovaný a necertifikovaný olej. Je však možné registrovat množství vyprodukovaného oleje od certifikovaných a necertifikovaných producentů.

Vysvětlení v krátkém videu

Sabrina Krebsbach ze Světového fondu na ochranu přírody WWF velmi dobře vysvětlila v rámci webináře, který zorganizovalo sdružení SPOC, proč mají certifikáty Book & Claim svůj význam, zvláště v případě drobných farmářů. Palmový olej od drobných farmářů s certifikáty Book & Claim by rozhodně neměl být odmítán. Firmy, které kredity nakupují, podporují rozvoj drobných farmářů. Video je opatřeno českými titulky.