Spotřebitelé i výrobní podniky se stále více zajímají o otázky budoucnosti naší planety a chtějí přispívat k tomu, aby svět byl dlouhodobě obyvatelný. To je mimo jiné i důvod, že se častěji ve spojitosti s konkrétními výrobky začínají objevovat tvrzení o udržitelnosti. Přibývají spotřebitelé, kteří udržitelnost berou v úvahu při výběru konkrétních výrobků v obchodě. Jednotlivé firmy zveřejňují zásady obchodního chování na svých webech. Ne všechna tvrzení o udržitelnosti v současnosti používaná jsou však srozumitelná a založená na faktech. Podobná praxe byla v minulosti i ohledně používání výživových a zdravotních tvrzení, než to vyřešila evropská legislativa.

Nizozemský úřad pro spotřebitele a trhy (ACM) vypracoval koncem ledna 2021 pokyny k používání tvrzení o udržitelnosti. Anglická verze dokumentu je k dispozici zde. Tyto pokyny obsahují pravidla a praktické příklady, které mohou podnikům pomoci při formulaci tvrzení o udržitelnosti:

1. Ujasněte si, jaký přínos pro udržitelnost produkt nabízí

2. Doložte svá tvrzení o udržitelnosti fakty a udržujte je aktuální

3. Srovnání s jinými produkty, službami nebo společnostmi musí být spravedlivé

4. Buďte upřímní a konkrétní o činnostech vaší společnosti s ohledem na udržitelnost

5. Ujistěte se, že vizualizace tvrzení je užitečná pro spotřebitele, nikoli matoucí.

Například „udržitelný“ palmový olej by měl podle těchto pravidel prokázat, že má podstatně menší dopad na životní prostředí a zohledňuje i lidská práva oproti „běžnému“ palmovému oleji. Matoucí a nepodložená tvrzení typu „neobsahuje palmový olej“ či „bez palmového oleje“ by naopak používána být neměla, což už ostatně dříve konstatovaly i některé právní analýzy.