Celosvětová populace roste a s tím i nároky na zdroje, které jsou na planetě k dispozici pro zajištění obživy obyvatel. Jednou z výzev pro budoucnost je dostatek půdy potřebné pro produkci potravin, oproti tomu stojí lesy a životní prostředí, které je třeba zachovat pro budoucí generace. Jedním z nejdůležitějších závazků, které dosud přijalo odvětví zemědělství, bylo: „Žádné odlesňování, žádná rašeliniště a žádné vykořisťování“, zkráceně NDPE (No Deforestation, No Peat and No Exploitation).

Každá „část“ závazku NDPE vytváří konkrétní cíle, které musí zpracovatelský průmysl splnit. Všechny jsou zaměřeny na ochranu zdrojů naší planety a lidí, kteří je produkují a žijí mezi nimi.

Žádné odlesňování

Tato část závazku je navržena tak, aby zabránila jakémukoli novému odlesňování za účelem uvolnění prostoru pro pěstování plodin. V rámci tohoto závazku nebude docházet k rozvoji pěstování zemědělských plodin v oblasti lesů s vysokou ochranářskou hodnotou (High Conservation Value – HCV) a lesů s velkými zásobami uhlíku (High Carbon Stock HCS), který je uložen ve stromech a vegetaci.

Žádná rašeliniště

Tato část závazku znamená, že nebude docházet k rozvoji zemědělských aktivit na rašeliništích. Rašeliniště pokrývají přibližně 3 % rozlohy světa a je v nich uložena třetina veškerého globálního půdního uhlíku. Pomáhají udržovat sladkou vodu čistou a udržují ryby pro místní obyvatele, stejně jako zajišťují ekosystémy pro další zvířata. Vysoušením rašelinišť dochází k uvolňování obrovského množství CO2 do ovzduší.

Žádné vykořisťování

Tato část závazku zdůrazňuje skutečnost, že je třeba chránit nejen přírodní zdroje, ale také domorodá společenství, která vedle nich žijí. To znamená, že musí být zapojeni do rozhodování o projektech, které ovlivňují jejich život. Jsou podporováni drobní farmáři a pracovníci v zemědělství, dbá se na rovnost žen a mužů a kdekoli je to možné, se zapovídá dětská práce.

Krátké video s českými titulky vysvětluje principy NDPE.

V uplynulých letech bylo vynaloženo značné úsilí, aby se odvětví palmového oleje stalo udržitelnějším. V roce 2019 bylo 86 % palmového oleje dováženého do Evropy v souladu s principy NDPE. Společnost Proforest vyvinula v nedávné době nástroj, který umožňuje společnostem sledovat plnění závazků NDPE v jejich dodavatelském řetězci palmového oleje. Ověřovací procesy se stávají spolehlivější. Drobní farmáři získávají podporu v zavádění principů správné zemědělské praxe a pomoc při certifikaci udržitelného pěstování palmy olejné. Díky aktivitám v poslední době je pěstování palmy olejné napřed před dalšími kritickými komoditami, které se v minulosti podílely a stále podílejí na odlesňování.