Satelligence – prevence odlesňování

V posledních letech bylo dosaženo velkého pokroku v udržitelnosti a vysledovatelnosti původu palmového oleje. Technický pokrok nabízí nová, další řešení v rámci prevence odlesňování a ochrany divoké zvěře. Patří mezi ně satelitní sledování rozsáhlých území v...

číst více

86 % palmového oleje v EU je certifikováno

V roce 2019 se celosvětově vyprodukovalo 76,1 a spotřebovalo 78,6 milionů tun palmového oleje. Evropská unie se na spotřebě podílela 10,8 % (cca 8,5 milionů tun). Uvádí to zpráva zveřejněná v rámcikonference Dialog k udržitelnému palmovému oleji 2020 (viz obr.). Podíl...

číst více

Produkce palmového oleje pomáhá snižovat chudobu

Media často přitahují negativní zprávy jako občasné sociální konflikty spojené s pěstováním palmy olejné, laciná pracovní síla apod. Nicméně existují i pozitivní ukazatele, které pozornosti unikají, i když mají mnohem větší plošný význam. O některých souvislostech v...

číst více

10 mýtů o odlesňování podle WWF

Světový fond na ochranu přírody WWF zveřejnil na svých webových stránkách článek zabývající se mýty spojenými s odlesňováním. O odlesňování se v mediích píše hlavně v souvislosti s palmovým olejem. Nicméně k odlesňování dochází i v důsledku jiných komodit např. kvůli...

číst více

Kde se dozvím více o palmovém oleji?

Zeptali jste se, kde je možno se dozvědět další informace o palmovém oleji. Časopis Výživa a potraviny uveřejnil před časem článek věnovaný problematice palmového oleje. Vybrané články tohoto časopisu jsou dostupné i na internetu. Přehledová práce reagovala na některé...

číst více

Velká Británie proti nelegálnímu odlesňování

Velká Británie připravuje legislativní opatření zaměřená proti nelegálnímu odlesňování, informovala o tom britská media počátkem listopadu. Právní úprava by měla zamezit využívání surovin pocházejících z nelegálně odlesněných oblastí. Netýká se výhradně palmového...

číst více

Výzva Světová asociace zoologických zahrad a akvárií

Týden od 8. do 14.11.2020 je označován jako Orangutan Caring Week. Celý týden je věnován zvyšování povědomí o práci věnované ochraně orangutanů ve volné přírodě a podněcování lidí k přijetí souvisejících opatření. Jednou z cest je používání certifikovaného palmového...

číst více

Podíl certifikovaného palmového oleje na trhu v Polsku

V Polsku byla publikována zpráva, která analyzuje podíl certifikovaného a necertifikovaného palmového oleje v jednotlivých výrobkových kategoriích na tuzemském trhu v roce 2019 (viz obr.). Podíl palmového oleje z udržitelných zdrojů výrazně převažuje u potravin (78...

číst více

Co je SPOC (Sustainable palm oil choice)?

SPOC (Sustainable palm oil choice) je sdružení společností a různých organizací, které jsou přesvědčeny, že palmový olej může hrát ve společnosti pozitivní roli, pokud je vyroben udržitelným způsobem. Zavázaly se buď používat, vyrábět nebo podporovat výrobu a spotřebu...

číst více

Roztíratelné tuky splňují limit pro kontaminanty

Začátkem října jsme informovali o stanovení maximálního limitu pro 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) v jednotlivých olejích a tucích: https://www.udrzitelnypalmovyolej.cz/?p=679. Zároveň jsme vyjádřili naději, že se zkvalitní práce autorů článků, kteří pracují s výsledky...

číst více