V posledních letech bylo dosaženo velkého pokroku v udržitelnosti a vysledovatelnosti původu palmového oleje. Technický pokrok nabízí nová, další řešení v rámci prevence odlesňování a ochrany divoké zvěře. Patří mezi ně satelitní sledování rozsáhlých území v kritických oblastech.

Společnost Satelligence získává a vyhodnocuje optické a radarové satelitní snímky. Díky radarům je vidět i skrz mraky. Satelity pracují s vysokým rozlišením 5 m. Snímky jsou porovnávány v časové ose s územními plány, což umožňuje zaznamenat i relativně malé změny, které by se mohly týkat případného odlesňování. Obchodníci s palmovým olejem a firmy, které od nich olej nakupují a následně používají ve svých výrobcích, mají díky vysledovatelnosti přehled, odkud konkrétní olej pochází. Pokud by v této oblasti došlo k nějakým změnám původní vegetace, dostávají o této skutečnosti varovnou informaci, kterou si mohou na místě ověřit. Satelitní monitoring je verifikací certifikátů, že palmový olej je skutečně získáván udržitelným způsobem.

Satelitnímu monitoringu se věnoval webinář organizovaný sdružením SPOC, kde je možno získat více informací z této oblasti.