Týden od 8. do 14.11.2020 je označován jako Orangutan Caring Week. Celý týden je věnován zvyšování povědomí o práci věnované ochraně orangutanů ve volné přírodě a podněcování lidí k přijetí souvisejících opatření. Jednou z cest je používání certifikovaného palmového oleje z udržitelných zdrojů. Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) v tomto směru zveřejnila výzvu na svém Twitteru. WAZA, která je zastřešující organizací zoologických zahrad na celém světě, zaujímá odlišný názor než některé tuzemské zoologické zahrady, které nabádají veřejnost k bojkotům výrobků obsahujících palmový olej.