Světový fond na ochranu přírody WWF zveřejnil na svých webových stránkách článek zabývající se mýty spojenými s odlesňováním. O odlesňování se v mediích píše hlavně v souvislosti s palmovým olejem. Nicméně k odlesňování dochází i v důsledku jiných komodit např. kvůli produkci masa a sóji. Sója je na řebříčku odlesňování na prvním místě. 80 % celosvětové produkce sóji se používá ke krmení hospodářských zvířat.

Zmíněn je i mýtus, podle kterého bojkot výrobků obsahujících palmový olej pomůže zastavit odlesňování. Problém nespočívá v palmovém oleji, ale v tom, jak a kde se palma olejná pěstuje a olej získává. To je třeba změnit. Palma olejná je neuvěřitelně efektivní a produktivní plodina, produkující více oleje na půdu plochy, než jakýkoliv jiná olejnina. Celosvětově pokrývá 35 % světové poptávky po rostlinných olejích za využití pouhých 10 % půdy připadající na pěstování olejnin. Přesun poptávky na jiné druhy oleje byl vyžadovalo 4 až 10 krát více půdy, což by ohrozilo jiné lokality a druhy v nich žijící. Bojkot palmového oleje ve výrobcích by proto mohl vyvolat větší odlesňování než v současnosti. Je třeba zvýšit úsilí, aby společnosti používaly pouze udržitelný palmový olej, který respektuje a chrání lidi a přírodu a bojkot by měl být cíleně zaměřen na ty společnosti, které tak nečiní.