V roce 2019 se celosvětově vyprodukovalo 76,1 a spotřebovalo 78,6 milionů tun palmového oleje. Evropská unie se na spotřebě podílela 10,8 % (cca 8,5 milionů tun). Uvádí to zpráva zveřejněná v rámcikonference Dialog k udržitelnému palmovému oleji 2020 (viz obr.). Podíl certifikovaného oleje použitého ve výrobcích z kategorie potravin, krmiv a oleochemikálií v 28 státech Evropské unie a Švýcarska činil 86 %. To je velmi dobrý výsledek. Udržitelný palmový olej v Evropě výrazně převažuje, i když oproti roku 2018 jeho podíl stagnuje. Evropská unie je 3. největším odběratelem palmového oleje po Indonésii (18,6 %) a Indii (12,7 %), čtvrtá je Čína (9,0 %).

Zajímavé je srovnání se sójou, která je hlavní příčinou celosvětového odlesňování. O tom se příliš nemluví. Do 28 států Evropské unie, Norska a Švýcarska se v roce 2017 dovezlo 34,5 milionů tun sojových bobů, šrotů a oleje, což odpovídá 12 % světové produkce sóji. Z toho pouze 4,5 milionů tun (13 %) nepocházelo z odlesněných oblastí. Vyplývá to z monitorovací zprávy publikované v roce 2019. Převážná většina importované sóji jsou šroty (30,9 milionů tun) používané v krmivech pro hospodářská zvířata. Konzumací masa, mléčných výrobků a vajec je tímto běžný spotřebitel v Evropské unii, i když nevědomky, napojen na dodavatelský řetězec, který má počátek v odlesněných oblastech. Sója takto vypěstovaná vyžadovala navíc mnohem větší plochu než veškerý palmový olej spotřebovaný v Evropě, nemluvě o tom, že poměr certifikovaného a necertifikovaného palmového oleje (86:14) je zcela opačný než v případě sóji nepocházející z odlesněných oblastí (13:87).

Toto srovnání poukazuje na nesmysl bojkotů zaměřených proti palmovému oleji. Důležité je věnovat náležitou pozornost všem plodinám, které pocházejí z kritických oblastí, aby se zabránilo dalšímu odlesňování.