Velká Británie připravuje legislativní opatření zaměřená proti nelegálnímu odlesňování, informovala o tom britská media počátkem listopadu. Právní úprava by měla zamezit využívání surovin pocházejících z nelegálně odlesněných oblastí. Netýká se výhradně palmového oleje, ale i dalších surovin, o nichž se v této souvislosti mluví mnohem méně (např. sóji, kakaa, těžby dřeva). Očekává se, že záměr bude šířeji diskutován ve veřejnosti během první poloviny roku 2021, než nabude konkrétnější podoby. Věnovat větší pozornost původu surovin je trendem poslední doby. Udržitelné pěstování a získávání zemědělských komodit začíná výrazně převažovat nad aktivitami zaměřenými na jejich bojkot.