Media často přitahují negativní zprávy jako občasné sociální konflikty spojené s pěstováním palmy olejné, laciná pracovní síla apod. Nicméně existují i pozitivní ukazatele, které pozornosti unikají, i když mají mnohem větší plošný význam. O některých souvislostech v tomto směru informoval prof. Qaim z Univerzity v Göttingenu v rámci webináře organizovaném sdružením SPOC s odvoláním na vlastní, nedávno publikovanou studii.

Produkce palmového oleje snižuje procento populace pod hranicí chudoby. Ve venkovských oblastech na Sumatře, kde se pěstuje palma olejná, žije jen 8 % populace pod hranicí chudoby, v oblastech s převažující produkcí kaučuku je to 14 % (viz obr.). Ve vesnicích, kde je hlavní obživou pěstování méně výkonných plodin, je míra chudoby stále vysoká, okolo 20 %. Z produkce palmového oleje neprofitují jen farmáři, lepší životní podmínky mají i domácnosti, které se farmařením nezabývají, a to v důsledku lepších pracovních příležitostí navázaných na produkci palmového oleje, vyšších platů v dané oblasti a budování místní infrastruktury.