V Polsku byla publikována zpráva, která analyzuje podíl certifikovaného a necertifikovaného palmového oleje v jednotlivých výrobkových kategoriích na tuzemském trhu v roce 2019 (viz obr.). Podíl palmového oleje z udržitelných zdrojů výrazně převažuje u potravin (78 %), následují detergenty a kosmetika (57 %). Celkově zaujímá certifikovaný palmový olej okolo 55 % z celkového trhu ve všech výrobcích. Více informací je k dispozici v anglické verzi zprávy. V České republice podobná statistika prozatím chybí.