Jak se rodí mýty o palmovém oleji?

Web AAzdravi.cz zveřejnil počátkem února 2022 článek s názvem: „Lékaři varují před rostlinným olejem, který enormně zvyšuje špatný cholesterol. Je horší než všechny ostatní“. Článek se odkazuje na vědeckou publikaci singapurských vědců zveřejněnou v časopise The Journal of Nutrition v roce 2015.

Co bylo předmětem a výsledkem této studie?

Jednalo se o metaanalýzu vycházející z celkem 32 studií a 30 vědeckých prací. Sledoval se vliv konzumace palmového oleje v porovnání s jinými tuky na hladinu krevních lipidů. Singapurští vědci dospěli k závěru, že palmový olej zvyšoval výrazně hladinu LDL-cholesterolu v porovnání s oleji s nižším podílem nasycených mastných kyselin.

Kde můžeme aplikovat závěry studie do praxe?

Vypadá to pro spotřebitele jednoduše. Začněme používat jiné oleje místo palmového oleje a docílíme nižší hladiny LDL-cholesterolu v krvi. Problém je, že běžný spotřebitel v evropské stravě používá samotný palmový olej pouze okrajově. Na tekutý palmový olej v maloobchodě v podstatě nenarazíte. Můžeme zaměnit pokrmové tuky, z nichž některé jsou tvořeny stoprocentním palmovým tukem, za tepelně stabilní oleje na smažení. To se ale týká jen malého počtu lidí. Navíc je důležitý prvek záměny za oleje s nižším podílem nasycených mastných kyselin.

Nemají to jednoduché ani výrobci

Palmový tuk se ve většině potraviny používá kvůli pevné konzistenci, kde hraje roli strukturního tuku, a nelze jej ve většině případů proto nahradit oleji s nižším podílem nasycených mastných kyselin, které jsou kapalné. Záměna za kapalné oleje je možná jen u některých typů výrobků. Například jeden český výrobce müsli zaměnil palmový olej za olej řepkový. U tohoto výrobku však palmový olej nehraje roli strukturního tuku. Podobně je tomu i u průmyslového smažení. Řada výrobců již nahradila palmový olej v procesu speciálním slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové, který se vyznačuje dobrou tepelnou stabilitou vůči oxidacím při smažení.

Na co však web AAzdraví.cz zapomněl

Jedním z dalších zjištění singapurských vědců je rovněž skutečnost, že pokud palmový olej nahradily živočišné tuky, k pozitivním změnám v hladině krevních lipidů nedošlo. To se v článku nedočtete. Živočišné tuky mají podobné složení jako palmový olej. Jinými slovy, pokud bychom nahrazovali palmový olej živočišnými tuky, změnu na zdraví k lepšímu nepocítíme. K žádným významným změnám krevních lipidů nedojde ani v případech, kdy budeme konzumovat výrobky bez palmového oleje, v nichž jej někteří výrobci nahradili jiným tropickým tukem s podobným složením a obsahem nasycených mastných kyselin. Díky palmovému oleji se v potravinářském průmyslu přestaly používat částečně ztužené tuky s vysokým podílem transmastných kyselin, které jsou z hlediska vlivu na zdraví horší než mastné kyseliny nasycené.

Co si z toho všeho odnést?

Článek na webu AAzdraví,cz je typickou ukázkou toho, jak běžný občan získává zkreslenou a z kontextu vytrženou informaci, čemu věnovat pozornost při výběru potravin. Začíná to už titulkem. Většina lidí po přečtení tohoto článku nabude dojmu, že je třeba se vyhýbat palmovému oleji místo věnování pozornosti složení potravin a obsahu nasycených mastných kyselin v nich obsažených. Jak navíc ukazují průzkumy trhu, palmový olej nepatří mezi nejvýznamnější zdroje nasycených mastných kyselin ve stravě Evropana. Závěr článku sice poukazuje na nutnost omezovat celkový příjem nasycených mastných kyselin i z jiných potravin. Je však otázkou, jak to běžný čtenář v celkovém kontextu pochopí. Nahrazování nasycených masných kyselin ve stravě nenasycenými (hlavně polynenasycenými) ze všech zdrojů je zlatým standardem ve výživových doporučeních týkajících se tuků od renomovaných odborných společností.