Konference Dialog k udržitelnému palmovému oleji 2020

Dne 2.9.2020 se konala tradiční konference Dialog k udržitelnému palmovému oleji 2020 tentokráte netradiční formou prostřednictvím webu. Ke konferenci se připojilo přes 500 účastníků z celého světa. Virtuální uspořádání konference umožnilo oslovit široké a rozmanité publikum z různých částí dodavatelského řetězce palmového oleje od zpracovatelů, přes prodejce po uživatele, nevládní organizace, výzkumnou sféru a další subjekty za současné redukce nákladů na cestování. Veškeré videozáznamy, přednášky a podpůrné materiály jsou k dispozici zde. Některým materiálům se budeme více věnovat v následných zprávách.

Je palmový olej hrozbou?

Zajímá Vás problematika palmového oleje? Jak se liší přístup západní Evropy k palmovému oleji od toho, co se komunikuje u nás? Palmový olej není jediný produkt, kvůli kterému mizí původní vegetace, i když to tak často z pohledu medií vypadá. Jaký je vliv palmového oleje na zdraví v porovnání s jinými tuky? Podle čeho lze hodnotit kvalitu tuků? Je nízká cena hlavním důvodem používání palmového oleje v potravinách?  Jaká je spotřeba palmového oleje? Jak jsou na tom jiné oleje (řepkový, slunečnicový a olivový)? Poslechněte si rozhovor doc. Jiřího Bráta, odborníka na tuky pro TV Blesk.

Hledání náhrad palmového oleje nepřináší kýžený efekt

Deník iDNES uveřejnil zprávu, že výzkumníci z Technické univerzity v Mnichově Thomas Brück a Mahmoud Masri nalezli náhradu za palmový olej. Kvasinky v bioreaktorech jsou schopny přeměňovat organický odpad na tuky. Nabízí se však otázka, k čemu lze takové tuky použít. Vysoká škola chemicko-technologická měla k dispozici vzorek získaný touto technologií. „Vzorek nevyhovoval po senzorické stránce ani po rafinaci“, okomentoval kvalitu tuku prof. Vladimír Filip, vedoucí Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT. Tuky získané z biotechnologií bude možné spíše používat k technickým účelům. Pro potraviny, kde jsou vyžadovány specifické funkční a senzorické vlastnosti, bude použití obtížnější. Navíc tuk z biochemických reaktorů pro použití v potravinářském průmyslu bude muset být schválen jako nová potravina. To je bezpodmínečně nutný legislativní proces, který je vyžadován u všech produktů, u nichž neexistují historické zkušenosti s konzumací na území Evropské unie.

Podle Mariana Urbana, ředitele Výzkumného ústavu potravinářského v Praze je veřejný odpor k palmovému oleji přehnaný a jeho úplné nahrazení zbytečné. „V dohledné době se nepodaří nahradit palmový olej. Navíc ani nevidím důvod, proč by se tak mělo stát. Palmový olej nemá zase tak špatný dopad na životní prostředí, jak často zaznívá. Palmy produkující olej jsou ideální rostliny pro konverzi energie v biomasu, pohlcují oxid uhličitý z atmosféry a uvolňují kyslík. V této souvislosti je třeba brát v potaz udržitelnou produkci, bez zabírání nových ploch k hospodaření.“ uvádí M. Urban.

Tisková konference věnovaná problematice palmového oleje

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. uspořádalo 1.9.2020 tiskovou konferenci věnovanou problematice palmového oleje. Novinářům byla představena brožura „Je palmový olej hrozbou?“ vydaná v edici „Jak poznáme kvalitu?“.

Palmový olej bývá v mediích často představován ve velmi negativním světle. Objevují se názory, že:

– konzumace palmového oleje má negativní dopady na zdraví,

– palmový olej bývá velmi často spojován s odlesňováním původní vegetace,

– pěstování palmy olejné vyvolává sociální konflikty.

Přitom:

– vliv konzumace palmového oleje na zdraví je srovnatelná s jinými tropickými oleji nebo živočišnými tuky,

– odlesňování probíhá i u jiných komodit či zemědělských aktivit např. sóji, kakaa, pastviny pro dobytek, o čemž se nemluví. Sója se například používá ke krmení hospodářských zvířat. Většina sóji spotřebovávaná v Evropě pochází z odlesněných oblastí. Málokdo si uvědomuje, že živočišné tuky lokálně produkované ze zvířat krmených sójou jsou rovněž spojeny s odlesňováním. Podobné platí v případně kakaového másla. Pokud nějaký výrobce nahradí palmový olej ve výrobku kakaovým máslem, nikdo už neřeší, zda kakaové máslo náhodou nepochází z odlesněných oblastí. V roce 2019 dosáhl podíl palmového oleje používaného v Evropě na výrobu potravin, krmiv a oleochemikálií z udržitelných zdrojů 86 %. To je informace, která je běžnému spotřebitele skryta. Udržitelný palmový olej odlesňování zapovídá.

– produkce palmového oleje je významným zdrojem příjmu pro miliony obyvatel v zemích původu jako Indonésie nebo Malajsie.