Podíl certifikovaného palmového oleje na trhu v Polsku

V Polsku byla publikována zpráva, která analyzuje podíl certifikovaného a necertifikovaného palmového oleje v jednotlivých výrobkových kategoriích na tuzemském trhu v roce 2019 (viz obr.). Podíl palmového oleje z udržitelných zdrojů výrazně převažuje u potravin (78 %), následují detergenty a kosmetika (57 %). Celkově zaujímá certifikovaný palmový olej okolo 55 % z celkového trhu ve všech výrobcích. Více informací je k dispozici v anglické verzi zprávy. V České republice podobná statistika prozatím chybí.

Co je SPOC (Sustainable palm oil choice)?

SPOC (Sustainable palm oil choice) je sdružení společností a různých organizací, které jsou přesvědčeny, že palmový olej může hrát ve společnosti pozitivní roli, pokud je vyroben udržitelným způsobem. Zavázaly se buď používat, vyrábět nebo podporovat výrobu a spotřebu udržitelného palmového oleje a inspirovat ostatní, aby učinili totéž.

SPOC sdružuje i národní iniciativy řady evropských zemí (viz mapa) včetně Iniciativy pro udržitelný palmový olej zastřešující aktivity v České republice a na Slovensku.

V současnosti probíhá změna designu webových stránek SPOC: https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/

Roztíratelné tuky splňují limit pro kontaminanty

Začátkem října jsme informovali o stanovení maximálního limitu pro 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) v jednotlivých olejích a tucích: https://www.udrzitelnypalmovyolej.cz/?p=679. Zároveň jsme vyjádřili naději, že se zkvalitní práce autorů článků, kteří pracují s výsledky různých testů.

Časopis dTest publikoval v říjnu test roztíratelných tuků: „Když řepka potká palmu“. Autorům testu unikla novelizace Nařízení (ES) č. 1881/2006, která proběhla v září, přestože se na něj v textu odkazují. Obsahy kontaminantů se pohybovaly v testovaných výrobcích v hodnotách od 190 μg/kg do 540 μg/kg. To znamená, že všechny výrobky byly hluboko v rámci přísnějšího limitu, přestože se jednalo o kombinaci řepkového, palmového, případně jiných olejů z různých kategorií (viz výše uvedený odkaz na předcházející článek). Výrobky vyhověly i požadavku pro výrobu potravin pro malé děti. To je dobrá zpráva pro spotřebitele.

Test však stanovil zavádějící kritéria a hodnotil hůře výrobky s vyšším obsahem kontaminantů. V hodnocení se vycházelo z limitů pro hydrolyzované bílkoviny a sójové omáčky, což je naprosto odlišná komodita. Rozbory kontaminantů patří mezi speciální analýzy. Výrobci je nesledují u jednotlivých šarží. Hodnoty mohou různě kolísat v čase.

V případě všech kontaminantů platí pravidlo, podle nějž jakákoliv potravina, v níž se kontaminant vyskytuje v podlimitním množství, je považována za bezpečnou. Je nesmyslné stanovovat odlišná hodnotící kritéria obsahu kontaminantů uvnitř jejich legislativního limitu. Proto by hodnocení mělo být u všech výrobků stejné – vyhovující. Hůře by měly být hodnoceny pouze ty výrobky, u nichž by byl limit překročen, přitom záleží o kolik. Oko lze částečně přimhouřit, pokud je překročení v rámci nejistoty měření pro daný kontaminant.

Ptali jste se: Co je červený palmový olej?

Palmový olej získaný z dužiny plodů palmy olejné má tmavě červenou barvu díky vysokému obsahu karotenoidů, mezi než patří β-karoten (z něho se v organizmu vytváří vitamin A) a lykopen. Mezi oleji je jejich nejlepším zdrojem, obsahuje jich dokonce 15 x více než mrkev nebo 30 x více než rajče o stejné hmotnosti. Má rovněž vysoký obsah antioxidantů (izomery vitaminu E – tokoferoly a tokotrienoly) a rostlinných sterolů. Surový olej nemá příjemnou chuť a vůni, tmavě červená barva vadí řadě spotřebitelů a výrobcům potravin, proto se rafinuje. Díky běžné rafinaci získává olej neutrální chuť i vůni a světle žlutou barvu. V průběhu klasického rafinačního procesu probíhajícího za vysokých teplot přichází však olej o všechny karoteny, které se teplem rozkládají, i o část tokoferolů a tokotrienolů a rostlinných sterolů, které odcházejí během procesu spolu s látkami negativně ovlivňujícími chuť a vůni. Výzkumníci v Malajsii vyvinuli patentovaný postup, kdy je olej po předčištění podroben molekulární destilaci při teplotě nižší než 170 ºC (např. při fritování potravin je teplota oleje nastavena na 180 ºC) a velmi nízkém tlaku 100 mtorr (13,3 Pa). V oleji zůstává přibližně 80 % β-karotenu i rostlinných sterolů a olej si zachovává původní tmavě červenou barvu. Olej je prodáván ve speciálních prodejnách potravin a na e-shopech. Na trhu je dostupný i ve směsi s řepkovým olejem, díky kterému je i významně snížen obsah nasycených mastných kyselin při zachování vysokého podílu biologicky aktivních látek. Olej má univerzální použití a vykazuje i dobrou oxidační stabilitu při smažení.

Drobní farmáři jsou důležití při pěstování palmy olejné

Pěstování palmy olejné významně přispívá k hospodářskému růstu národních ekonomik v producentských zemích. Významný podíl půdy je v rukou drobných farmářů (viz obr.), což přispívá ke zmírnění chudoby na venkově. V Indonésii je průměrný příjem za celý finanční rok chodu plantáže palmy olejné až 2 500 USD na hektar, což je 10 x více ve srovnání s 250 USD na hektar rýžové plantáže. Odhaduje se, že z produkce palmového oleje žije nepřímo 25 milionů Indonésanů. Statistiky rovněž ukazují, že v oblastech, kde se pěstuje palma olejná, je nižší procento obyvatel pod hranicí chudoby. Důležité je udržitelné pěstování palmy olejné, které zapovídá vypalování původní vegetace, vysoušení rašelinišť a zabraňuje sociálním konfliktům. Je to vyvážený přístup k životnímu prostředí, ekonomickému rozvoji a sociální problematice.