Produkce palmového oleje pomáhá snižovat chudobu

Media často přitahují negativní zprávy jako občasné sociální konflikty spojené s pěstováním palmy olejné, laciná pracovní síla apod. Nicméně existují i pozitivní ukazatele, které pozornosti unikají, i když mají mnohem větší plošný význam. O některých souvislostech v tomto směru informoval prof. Qaim z Univerzity v Göttingenu v rámci webináře organizovaném sdružením SPOC s odvoláním na vlastní, nedávno publikovanou studii.

Produkce palmového oleje snižuje procento populace pod hranicí chudoby. Ve venkovských oblastech na Sumatře, kde se pěstuje palma olejná, žije jen 8 % populace pod hranicí chudoby, v oblastech s převažující produkcí kaučuku je to 14 % (viz obr.). Ve vesnicích, kde je hlavní obživou pěstování méně výkonných plodin, je míra chudoby stále vysoká, okolo 20 %. Z produkce palmového oleje neprofitují jen farmáři, lepší životní podmínky mají i domácnosti, které se farmařením nezabývají, a to v důsledku lepších pracovních příležitostí navázaných na produkci palmového oleje, vyšších platů v dané oblasti a budování místní infrastruktury.

10 mýtů o odlesňování podle WWF

Světový fond na ochranu přírody WWF zveřejnil na svých webových stránkách článek zabývající se mýty spojenými s odlesňováním. O odlesňování se v mediích píše hlavně v souvislosti s palmovým olejem. Nicméně k odlesňování dochází i v důsledku jiných komodit např. kvůli produkci masa a sóji. Sója je na řebříčku odlesňování na prvním místě. 80 % celosvětové produkce sóji se používá ke krmení hospodářských zvířat.

Zmíněn je i mýtus, podle kterého bojkot výrobků obsahujících palmový olej pomůže zastavit odlesňování. Problém nespočívá v palmovém oleji, ale v tom, jak a kde se palma olejná pěstuje a olej získává. To je třeba změnit. Palma olejná je neuvěřitelně efektivní a produktivní plodina, produkující více oleje na půdu plochy, než jakýkoliv jiná olejnina. Celosvětově pokrývá 35 % světové poptávky po rostlinných olejích za využití pouhých 10 % půdy připadající na pěstování olejnin. Přesun poptávky na jiné druhy oleje byl vyžadovalo 4 až 10 krát více půdy, což by ohrozilo jiné lokality a druhy v nich žijící. Bojkot palmového oleje ve výrobcích by proto mohl vyvolat větší odlesňování než v současnosti. Je třeba zvýšit úsilí, aby společnosti používaly pouze udržitelný palmový olej, který respektuje a chrání lidi a přírodu a bojkot by měl být cíleně zaměřen na ty společnosti, které tak nečiní.

Kde se dozvím více o palmovém oleji?

Zeptali jste se, kde je možno se dozvědět další informace o palmovém oleji. Časopis Výživa a potraviny uveřejnil před časem článek věnovaný problematice palmového oleje. Vybrané články tohoto časopisu jsou dostupné i na internetu. Přehledová práce reagovala na některé zprávy o zdravotních rizicích konzumace palmového oleje, které se v dané době začaly objevovat v tisku a na internetu a i dnes na ně můžeme občas narazit. Konzumace palmového oleje má obdobný vliv na zdraví jako příjem živočišných nebo jiných tropických tuků. V závislosti na úhlu pohledu, podle jakých kritérií vliv konzumace tuků hodnotíme, může palmový olej vycházet v tomto srovnání i lépe. Na webu Společnosti pro výživu je sekce věnovaná mýtům o palmovém oleji.

Velká Británie proti nelegálnímu odlesňování

Velká Británie připravuje legislativní opatření zaměřená proti nelegálnímu odlesňování, informovala o tom britská media počátkem listopadu. Právní úprava by měla zamezit využívání surovin pocházejících z nelegálně odlesněných oblastí. Netýká se výhradně palmového oleje, ale i dalších surovin, o nichž se v této souvislosti mluví mnohem méně (např. sóji, kakaa, těžby dřeva). Očekává se, že záměr bude šířeji diskutován ve veřejnosti během první poloviny roku 2021, než nabude konkrétnější podoby. Věnovat větší pozornost původu surovin je trendem poslední doby. Udržitelné pěstování a získávání zemědělských komodit začíná výrazně převažovat nad aktivitami zaměřenými na jejich bojkot.

Výzva Světová asociace zoologických zahrad a akvárií

Týden od 8. do 14.11.2020 je označován jako Orangutan Caring Week. Celý týden je věnován zvyšování povědomí o práci věnované ochraně orangutanů ve volné přírodě a podněcování lidí k přijetí souvisejících opatření. Jednou z cest je používání certifikovaného palmového oleje z udržitelných zdrojů. Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) v tomto směru zveřejnila výzvu na svém Twitteru. WAZA, která je zastřešující organizací zoologických zahrad na celém světě, zaujímá odlišný názor než některé tuzemské zoologické zahrady, které nabádají veřejnost k bojkotům výrobků obsahujících palmový olej.