Tvrzení bez palmového oleje může být klamavé

Nešvarem dnešní doby je vzrůstající počet potravinářských výrobků s tzv. negativními tvrzeními. Marketinkové aktivity některých výrobců se snaží upozornit často podbízivým způsobem, co všechno jejich výrobek neobsahuje místo, aby si spotřebitele získávali tím, co naopak jejich výrobek obsahuje.
Na obalech tvrzení se objevují i tvrzení „bez palmového oleje“ nebo „neobsahuje palmový olej“.

Podle Nařízení EU č. 1169/2011 nesmějí být informace o potravinách poskytované dobrovolně matoucí pro spotřebitele (článek 36, paragraf 2, písmeno b). Pokud někdo použije tvrzení, že určitý výrobek neobsahuje palmový olej, musí pro to být i jasné odůvodnění. Zdůvodnění může se může pohybovat ve dvou rovinách po výživové stránce, případně po stránce ekologické. Palmový olej má na rozdíl od přídatných látek (barviva, konzervanty, zvýrazňovače chuti apod.), které bývají často předmětem negativních tvrzení, vlastní výživovou hodnotu. Proto se na tvrzení „bez palmového oleje“ vztahují požadavky Nařízení ES č. 1924/2006. Výživové tvrzení lze použít, pokud má potravina určité prospěšné výživové vlastnosti (článek 2, paragraf 2, odstavec 4). To bývá splněno jen u některých výrobků (např. u výrobků se sníženým obsahem nasycených tuků). Pokud je míněno tvrzení „bez palmového oleje“ z pohledu enviromentálního a pokud srovnatelné výrobky obsahují palmový olej získávaný z udržitelných zdrojů, nelze použití tohoto tvrzení řádně odůvodnit. Tvrzení diskriminuje výrobky s palmovým olejem, aniž by proto byl důvod, proto je matoucí pro spotřebitele. Srovnatelné výrobky bez palmového oleje představují často větší ekologickou zátěž než výrobky s palmovým olejem z udržitelných zdrojů.

Velmi pěknou analýzu používání negativních tvrzení přinesl například článek:

https://doi.org/10.1017/S1867299X00004074

K dispozici jsou i právní analýzy:

http://theoilpalm.org/wp-content/uploads/2014/11/Legal-Analysis-on-No-Palm-Oil-labels.pdf

Příklady z praxe ukazují, že výrobky s tvrzením „bez palmového oleje“ prohrály v rámci zemí EU některé spory:

https://palmoilalliance.eu/news/anti-palm-oil-marketing-from-the-flower-farm-is-misleading/

Zoologické zahrady podporují palmový olej

Zdá se vám to podivné, když se v dnešní době kdekdo proti palmovému oleji často vymezuje? Má to však jeden háček. Podporován není ledajaký palmový olej, ale jen ten certifikovaný, získávaný udržitelným způsobem, u ostatního platí výzvy k bojkotu. Vyplývá to z pozičního dokumentu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Kdo se problematikou palmového oleje zabývá, zjistí, že by jeho úplný bojkot přinesl více problémů pro budoucnost jak celosvětově, tak i z pohledu lokálních komunit a životního prostředí. Podobné stanovisko zastává i Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA). Generální ředitel WAZA Doug Cress na webových stránkách asociace uvádí: „WAZA a její členové rozumí tomu, co se stalo klíčovým tématem palmového oleje, a jsme odhodláni využívat ekonomickou a politickou moc, kterou máme, k podpoře certifikovaného udržitelného procesu,“ a dodává: „Bojkoty palmového oleje vytvářejí atraktivní titulky, ale nakonec podporují alternativy, které jsou často méně regulované a škodlivější pro životní prostředí. WAZA uznává, že udržitelný palmový olej je praktickým řešením.“

V tomto duchu informují na svých webových stránkách i jednotlivé zoologické zahrady (Londýn&Whipsnade, Chester, Twycross, Colchester, Newquay, další) a vytvářejí edukační programy vysvětlující návštěvníkům zoologických zahrad rozdíly mezi certifikovaným a necertifikovaným palmovým olejem.

Palmový olej je častým zdrojem útoků

Do palmového oleje se opřely i články: 

https://nezavislamedia.cz/palmovy-olej-nejhorsi-ze-vsech-rostlinnych-tuku-je-zhruba-v-polovine-potravin-i-v-biopalivech/

https://www.casopis-sifra.cz/palmovy-olej-nejhorsi-ze-vsech-rostlinnych-tuku-je-zhruba-v-polovine-potravin-i-v-biopalivech/

Články obsahují spoustu informací vytržených z kontextu a jiné související neuvádí. Palmový olej získávaný z udržitelných zdrojů není zdrojem emisí CO2. Ty vznikají při vypalování pralesů a vysoušení rašelinišť, což není případ udržitelného palmového oleje, který se většinově dováží do Evropy. Kdo z výrobců používá udržitelný palmový olej, se lze většinou dočíst na webových stránkách. Palma olejná je ideální rostlina na přeměnu energie v biomasu, absorbuje oxid uhličitý z atmosféry a uvolňuje kyslík zpět do atmosféry. Nikdo už většinou neřeší, jak souvisejí s kácením pralesů jiné tuky, které někdo v dobré víře používá místo palmového oleje. Netýká se to jen rostlinných tuků z oblastí tropů. Běžnou současnou praxí je krmení hospodářských zvířat sójovými šroty, které pocházejí z vypálených pralesů Amazonie, a tak i živočišné produkty včetně tuků (másla i sádla) jsou zatíženy negativním dopadem na životní prostředí. Zátěž může být i vyšší než u palem pěstovaných na územích vykáceného pralesa po přepočtu na jednotkové množství tuku.

Kokosový tuk se nepřeměňuje výhradně na energii v játrech. Sádlo je z výživového hlediska srovnatelné s palmovým olejem. K interesterifikace se dnes převážně používají enzymové procesy, které jsou obdobou toho, jak trávíme tuky v našem organismu. Palmový olej není jen jeden, představuje široké spektrum surovin rozdílných vlastností. Díky tomu si výrobci mohou vybrat právě tu surovinu, která jim nejvíce vyhovuje z technologického hlediska. Palmový olej nahradil v potravinách částečně ztužené tuky s vysokým podílem transmastných kyselin, což je jeho největší přínos z pohledu výživy. Průmyslové a přírodní transmastné kyseliny mají obdobný dopad na lidské zdraví, rozdíl je jen v tom, že těch přírodních jsme v minulosti konzumovali méně, dnes naopak ty přírodní začínají převládat. Palmový olej je sice přítomen v řadě výrobků, ale jeho celková konzumace není vysoká, je mnohem nižší než např. živočišných tuků. Jeho konzumace tudíž většinově nepřispívá k nadměrnému příjmu nasycených mastných kyselin. Nadměrný příjem nasycených mastných kyselin je stále problém, i když se nám některé články snaží namluvit opak.

Více informací o palmovém oleji se lze dočíst v brožuře: Je palmový olej hrozbou?