Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. uspořádalo 1.9.2020 tiskovou konferenci věnovanou problematice palmového oleje. Novinářům byla představena brožura „Je palmový olej hrozbou?“ vydaná v edici „Jak poznáme kvalitu?“.

Palmový olej bývá v mediích často představován ve velmi negativním světle. Objevují se názory, že:

– konzumace palmového oleje má negativní dopady na zdraví,

– palmový olej bývá velmi často spojován s odlesňováním původní vegetace,

– pěstování palmy olejné vyvolává sociální konflikty.

Přitom:

– vliv konzumace palmového oleje na zdraví je srovnatelná s jinými tropickými oleji nebo živočišnými tuky,

– odlesňování probíhá i u jiných komodit či zemědělských aktivit např. sóji, kakaa, pastviny pro dobytek, o čemž se nemluví. Sója se například používá ke krmení hospodářských zvířat. Většina sóji spotřebovávaná v Evropě pochází z odlesněných oblastí. Málokdo si uvědomuje, že živočišné tuky lokálně produkované ze zvířat krmených sójou jsou rovněž spojeny s odlesňováním. Podobné platí v případně kakaového másla. Pokud nějaký výrobce nahradí palmový olej ve výrobku kakaovým máslem, nikdo už neřeší, zda kakaové máslo náhodou nepochází z odlesněných oblastí. V roce 2019 dosáhl podíl palmového oleje používaného v Evropě na výrobu potravin, krmiv a oleochemikálií z udržitelných zdrojů 86 %. To je informace, která je běžnému spotřebitele skryta. Udržitelný palmový olej odlesňování zapovídá.

– produkce palmového oleje je významným zdrojem příjmu pro miliony obyvatel v zemích původu jako Indonésie nebo Malajsie.