Deník iDNES uveřejnil zprávu, že výzkumníci z Technické univerzity v Mnichově Thomas Brück a Mahmoud Masri nalezli náhradu za palmový olej. Kvasinky v bioreaktorech jsou schopny přeměňovat organický odpad na tuky. Nabízí se však otázka, k čemu lze takové tuky použít. Vysoká škola chemicko-technologická měla k dispozici vzorek získaný touto technologií. „Vzorek nevyhovoval po senzorické stránce ani po rafinaci“, okomentoval kvalitu tuku prof. Vladimír Filip, vedoucí Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT. Tuky získané z biotechnologií bude možné spíše používat k technickým účelům. Pro potraviny, kde jsou vyžadovány specifické funkční a senzorické vlastnosti, bude použití obtížnější. Navíc tuk z biochemických reaktorů pro použití v potravinářském průmyslu bude muset být schválen jako nová potravina. To je bezpodmínečně nutný legislativní proces, který je vyžadován u všech produktů, u nichž neexistují historické zkušenosti s konzumací na území Evropské unie.

Podle Mariana Urbana, ředitele Výzkumného ústavu potravinářského v Praze je veřejný odpor k palmovému oleji přehnaný a jeho úplné nahrazení zbytečné. „V dohledné době se nepodaří nahradit palmový olej. Navíc ani nevidím důvod, proč by se tak mělo stát. Palmový olej nemá zase tak špatný dopad na životní prostředí, jak často zaznívá. Palmy produkující olej jsou ideální rostliny pro konverzi energie v biomasu, pohlcují oxid uhličitý z atmosféry a uvolňují kyslík. V této souvislosti je třeba brát v potaz udržitelnou produkci, bez zabírání nových ploch k hospodaření.“ uvádí M. Urban.