Dne 2.9.2020 se konala tradiční konference Dialog k udržitelnému palmovému oleji 2020 tentokráte netradiční formou prostřednictvím webu. Ke konferenci se připojilo přes 500 účastníků z celého světa. Virtuální uspořádání konference umožnilo oslovit široké a rozmanité publikum z různých částí dodavatelského řetězce palmového oleje od zpracovatelů, přes prodejce po uživatele, nevládní organizace, výzkumnou sféru a další subjekty za současné redukce nákladů na cestování. Veškeré videozáznamy, přednášky a podpůrné materiály jsou k dispozici zde. Některým materiálům se budeme více věnovat v následných zprávách.