Nařízení EU č. 2020/1322 ze dne 23. září 2020 novelizovalo Nařízení (ES) č. 1881/2006 a stanovilo maximální limit pro 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) v jednotlivých olejích a tucích. Nařízení stanovuje maximální přípustný obsah 3-MCPD v kokosovém a palmojádrovém tuku, kukuřičném klíčkovém, řepkovém, sójovém, olivovém a slunečnicovém oleji na 1250 μg/kg. Pro ostatní oleje (včetně olivového oleje z pokrutin a palmového oleje), rybích olejů a olejů z mořských živočichů platí limit 2500 μg/kg. V případě směsí olejů z obou skupin je maximální přípustná hodnota odvozena z poměrů olejů v dané směsi. Limity se vztahují i na používání olejů a tuků jako surovin při výrobě potravin. Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti musí mít obsah 3-MCPD do 750 μg/kg. Výrobci mají možnost se přizpůsobit tomuto nařízení do 1.1.2021, od kdy bude nutné tento limit dodržovat. Se zavedením limitu zároveň končí období, kdy se v tisku a na internetu objevovaly různé spekulativní články, v nichž novináři a chemici-analytici hovořili o zdravotních rizicích konzumace potravin obsahující 3-MCPD v nízkých koncentracích. Podobně jako v případě všech kontaminantů platí pravidlo, podle kterého jakákoliv potravina, v níž se kontaminant vyskytuje v podlimitním množství, je považována za bezpečnou.