Pěstování palmy olejné významně přispívá k hospodářskému růstu národních ekonomik v producentských zemích. Významný podíl půdy je v rukou drobných farmářů (viz obr.), což přispívá ke zmírnění chudoby na venkově. V Indonésii je průměrný příjem za celý finanční rok chodu plantáže palmy olejné až 2 500 USD na hektar, což je 10 x více ve srovnání s 250 USD na hektar rýžové plantáže. Odhaduje se, že z produkce palmového oleje žije nepřímo 25 milionů Indonésanů. Statistiky rovněž ukazují, že v oblastech, kde se pěstuje palma olejná, je nižší procento obyvatel pod hranicí chudoby. Důležité je udržitelné pěstování palmy olejné, které zapovídá vypalování původní vegetace, vysoušení rašelinišť a zabraňuje sociálním konfliktům. Je to vyvážený přístup k životnímu prostředí, ekonomickému rozvoji a sociální problematice.