SPOC (Sustainable palm oil choice) je sdružení společností a různých organizací, které jsou přesvědčeny, že palmový olej může hrát ve společnosti pozitivní roli, pokud je vyroben udržitelným způsobem. Zavázaly se buď používat, vyrábět nebo podporovat výrobu a spotřebu udržitelného palmového oleje a inspirovat ostatní, aby učinili totéž.

SPOC sdružuje i národní iniciativy řady evropských zemí (viz mapa) včetně Iniciativy pro udržitelný palmový olej zastřešující aktivity v České republice a na Slovensku.

V současnosti probíhá změna designu webových stránek SPOC: https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/