Iniciativa pro udržitelný palmový olej v Německu (FONAP) zveřejnila zprávu o spotřebě udržitelného palmového oleje v Německu a jeho podílu na trhu. Data jsou publikována každé dva roky. Studie ukazuje, že 83 % palmového oleje používaného v Německu je získáváno z udržitelných zdrojů a podíl certifikovaného oleje se od roku 2013 průběžně zvyšuje.

Studie rovněž ukazuje, jaká je situace v jednotlivých odvětvích. Nejvyššího podílu dosáhl potravinářský sektor (90 % certifikovaného palmového oleje). V roce 2013 byla tato hodnota jen na 61 %. Odvětví detergentů, čisticích prostředků a kosmetiky ve stejném období zvýšilo udržitelnou spotřebu palmového oleje z 47 na 63 %. Odvětví krmiv pro zvířata v současné době stagnuje, jeho podíly vzrostly z pouhých 3 % v roce 2013 na celkem 25 % v roce 2019. V odvětví chemikálií a léčiv se za posledních šest let podařilo zvýšit podíl z 14 na 36 %. Odvětví biopaliv využívá díky regulacím výhradně udržitelný palmový olej.

Souhrnná zpráva v angličtině je k dispozici zde, podrobná v němčině zde.