Limit pro procesní kontaminanty 3-MCPD stanoven

Nařízení EU č. 2020/1322 ze dne 23. září 2020 novelizovalo Nařízení (ES) č. 1881/2006 a stanovilo maximální limit pro 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) v jednotlivých olejích a tucích. Nařízení stanovuje maximální přípustný obsah 3-MCPD v kokosovém a palmojádrovém tuku, kukuřičném klíčkovém, řepkovém, sójovém, olivovém a slunečnicovém oleji na 1250 μg/kg. Pro ostatní oleje (včetně olivového oleje z pokrutin a palmového oleje), rybích olejů a olejů z mořských živočichů platí limit 2500 μg/kg. V případě směsí olejů z obou skupin je maximální přípustná hodnota odvozena z poměrů olejů v dané směsi. Limity se vztahují i na používání olejů a tuků jako surovin při výrobě potravin. Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti musí mít obsah 3-MCPD do 750 μg/kg. Výrobci mají možnost se přizpůsobit tomuto nařízení do 1.1.2021, od kdy bude nutné tento limit dodržovat. Se zavedením limitu zároveň končí období, kdy se v tisku a na internetu objevovaly různé spekulativní články, v nichž novináři a chemici-analytici hovořili o zdravotních rizicích konzumace potravin obsahující 3-MCPD v nízkých koncentracích. Podobně jako v případě všech kontaminantů platí pravidlo, podle kterého jakákoliv potravina, v níž se kontaminant vyskytuje v podlimitním množství, je považována za bezpečnou.

Reportáž vědeckého redaktora Českého rozhlasu Daniela Mrázka

Jaké jsou výhody palmového oleje a proč se používá? Účinky konzumace palmového oleje na zdraví jsou srovnatelné s živočišnými tuky. Udržitelné pěstování palmy olejné řeší případné ekologické dopady, zapovídá vypalovat pralesy a vysoušet rašeliniště. Poslechněte si reportáž vědeckého redaktora Českého rozhlasu Daniela Mrázka zde. Důvod obnovy palmové plantáže po 30 letech není, že by se vyčerpala půda. Palma dorůstá do výšky, kdy je obtížné plody již dále sklízet. Výnosy se s časem rovněž snižují. Palmovou plantáž lze založit na stejném místě jako byla ta původní, což se v praxi běžně děje. Není třeba se obávat, že by ji nahradilo křoví. Každý zemědělec musí dodávat do půdy průběžně živiny, které rostliny spotřebují. To platí všude na světě a netýká se to jen palmy olejné v místech jejího pěstování.