Palmový olej je efektivní ve využívání půdy a výnosu a je hnací silou sociálně-ekonomického rozvoje ve venkovských oblastech. Zároveň je velmi sporné prudké zvýšení produkce spojené s odlesňováním, ztrátou biologické rozmanitosti a otázkou lidských práv. Dobrou zprávou je, že palmový olej lze produkovat udržitelným způsobem. Nevládní organizace spolu s předními evropskými společnostmi v odvětví palmového oleje a průmyslovými sdruženími vyzývají výrobce potravin a obchodníky k používání udržitelného palmového oleje. Cílem je, aby všichni výrobci a prodejci začali používat pouze certifikovaný palmový olej z udržitelných zdrojů (CSPO) a do roku 2020 se dosáhlo cíle 100 % CSPO v evropské výrobě potravin. Michelle Desilets, výkonná ředitelka Orangutan Land Trust, uvádí: „Myšlenku bojkotupalmového oleje kategoricky nesdílíme. Palmový olej nemusí mít za následek odlesňování nebo ztrátu biologické rozmanitosti a vyžadováním udržitelného palmového oleje můžeme pomoci zajistit, aby tomu tak nebylo.“ Frans Claassen, výkonný ředitel EPOA, dodává: „Podle zprávy Mezinárodního svazu ochrany přírodyIUCN z roku 2018 je zřejmé, že přechod na jiné rostlinné oleje, jako je řepkový, sójový nebo slunečnicový, může mít za důsledek přeměnu primárních lesů a dalších ekosystémů na zemědělskou půdu, zatímco jiné tuky, jako je například bambucké máslo nebo kokosový tuk, nejsou jsou schopny uspokojit poptávku. Udržitelný palmový olej je jediným řešením pro problémy, jako je odlesňování, kterým jsme v dnešní době vystaveni.“

Zdroj: FOODnavigator.com