Studie publikovaná v říjnu 2019 v časopise Current Biology ukázala na zajímavý potenciál udržitelného pěstování palmy olejné. Až dosud panovalo obecné přesvědčení, že makakové, kteří se pohybují po plantážích, požírají plody palmy olejné a připravují zemědělce o část úrody. Makakové se však živí i krysami a ty působí zemědělcům mnohem větší škody. Jak vyplynulo ze studie, přímá ztráta úrody způsobená požíráním plodů makaky představovala jen 0,56 %, zatímco krysy snižují úrodu o 10 %. Přítomnost makaků na plantážích může snížit ztrátu úrody z 10 % na méně než 3 % po vzájemném započtení snížení počtu krys a škod, které makakové sami způsobí. Jsou zde i další pozitivní dopady na ekonomiku a životní prostředí. Zemědělci nemusí používat jed na krysy, který není vždy účinný, působí i na jiné organizmy a zvyšuje náklady na produkci palmového oleje. Navíc zvýšení výtěžnosti produkce palmového oleje snižuje potřebu dalšího rozšiřování ploch, na nichž se palma olejná pěstuje.