Celkem 6 států Evropy (Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Norsko) podepsalo v prosinci 2015 na vládní úrovni tzv. Amsterodamskou deklaraci, která zavazovala země, že do roku 2020 podpoří používání 100 % udržitelného palmového oleje. V průběhu doby se k závazku připojila Itálie. Díky spoustě aktivit hlavně v západoevropských zemích se podařilo navýšit podíl udržitelného palmového oleje v celé Evropě (nejen v signatářských zemích) na více než 86 %.

Rok 2020 uplynul. Nabízí se otázka, co dál. V lednu 2021 k Amsterodamské deklaraci přistoupily Belgie a Španělsko. Došlo i ke změně textace. Porovnáním znění obou deklarací zjistíme, že v aktualizovaném dokumentu úplně zmizel výraz „palmový“. Nový závazek se týká i jiných komodit, které se v současnosti podílejí na odlesňování, a o nichž se ve veřejnosti příliš nemluví (např. sója, kakao, káva, apod.). Závazek má ambice zastavit odlesňování ve všech kritických komoditách do roku 2025. Je to velká výzva. Například podíl sóji z neodlesněných oblastí na evropském trhu je velmi nízký. Nabízí se otázka, kdy a zda se k Amsterodamské deklaraci připojí země střední a východní Evropy, včetně České republiky. Západní Evropa je v tomto směru hodně v předstihu.