Podpora palmového oleje získávaného udržitelným způsobem je vhodnější alternativou k jeho bojkotu. Jean Maarten Dros, expert na problematiku palmového oleje z organizace Solidaridad, vysvětluje, proč tomu tak je. Přibližně 80 % palmového oleje je celosvětově obchodováno prostřednictvím 5 největších dodavatelů. Ti se zavázali na základě tlaku ze strany spotřebitelů a nevládních organizací obchodovat s udržitelným palmovým olejem. To je mimo jiné důvod, proč udržitelný palmový olej v Evropě v současnosti výrazně převládá. Pokud by Evropa přestala mít v důsledku bojkotu o palmový olej zájem, obchodníci by ztratili motivaci poptávat udržitelný palmový olej od svých subdodavatelů a zároveň monitorovat, že jsou zásady udržitelnosti v rámci dodavatelského řetězce dodržovány. V důsledku bojkotu palmového oleje by se mohla paradoxně snížit kontrola nad odlesňováním.

Můžete se podívat na krátký spot z webináře, který uspořádalo sdružení SPOC. Video je opatřeno českými titulky.