Palmový olej není celosvětově hlavním důvodem odlesňování. Mnohem větší rozloha byla a je odlesňována kvůli sóji. Jean Maarten Dros, expert na problematiku palmového oleje z organizace Solidaridad, ukázal graf vývoje odlesněné plochy v Indonésii po mezi roky 2001 a 2016.

Data byla sbírána na základě porovnání satelitních snímků s následnou analýzou, co se na dané ploše vyskytuje. Zakládání rozlehlých palmových plantáží mělo svůj vrchol v roce 2009. Od té doby plocha nově založených rozlehlých plantáží palmy olejné významně klesala. U plantáží v kategorii „ostatní“ nebylo možno rozlišit ze satelitních snímků druh porostu.

Zakládání plantáží o velké rozloze kvůli těžbě dřeva, jeden z dalších významných důvodů odlesňování v minulosti s vrcholem v roce 2012, rovněž klesá. Roste odlesněná plocha na pozemcích malé rozlohy v důsledku různých aktivit drobných zemědělců. Významný nárůst plochy s porostem travin a křovin v roce 2016 byl způsoben rozsáhlými požáry v Indonésii. Klesající plocha, která byla odlesněna kvůli pěstování palmy olejné, je důsledkem moratoria odlesňování a zvýšené pozornosti, která se zaměřuje na udržitelnou produkci palmového oleje.

Můžete se podívat na krátký spot z webináře, který uspořádalo sdružení SPOC. Video je opatřeno českými titulky.