Prof. Qaim z Univerzity v Göttingenu prezentoval v rámci webináře organizovaném sdružením SPOC údaje o vývoji spotřeby palmového oleje v EU do roku 2030. V sektoru potravin a krmiv se očekává přibližně konstantní spotřeba. U biopaliv, jejichž současná spotřeba je vyšší než u potravin, se očekává výrazný pokles (viz obr.).

Podíl certifikovaného oleje použitého ve výrobcích z kategorie potravin, krmiv a oleochemikálií v 28 státech Evropské unie a Švýcarska v roce 2019 činil 86 %. To ukazuje na skutečnost, že se palmový olej používaný v rámci EU v těchto sektorech nepodílí na odlesňování. Bojkot potravin s palmovým olejem tudíž postrádá smysl. Palmový olej je ve většině produktů používán pro své specifické funkční vlastnosti. Náhrada jiným tukem by byla kontraproduktivní s horšími dopady na životní prostředí. Palma olejná je nejvýkonnější olejninou. Nehledě na to, že pro náhradu palmového oleje neexistují dostatečné produkční kapacity jiných alternativních tuků srovnatelných funkčních vlastností, ale ani důvody, pokud je olej získáván udržitelným způsobem. Udržitelný palmový olej má nižší uhlíkovou stopu než živočišné tuky, které by rovněž přicházely v úvahu jako případná alternativa. Očekávaný vývoj spotřeby palmového oleje v potravinách v rámci EU je v souladu s vizí komise EAT-Lancet pro rok 2050, jak by měla vypadat strava, aby byla přínosná pro zdraví a šetrná k životnímu prostředí.

U biopaliv je situace jiná. Rostoucí produkce biopaliv je hnacím motorem zvyšování celosvětové poptávky po palmovém oleji a tím i potřeby rozšiřování pěstební plochy palmy olejné na úkor původní vegetace. Produkce biopaliv má smysl, pokud jsou vstupní surovinou zbytky po fyzikální rafinaci palmového oleje, které nemají využití pro potravinářské účely. Jejich používání k technickým účelům představuje ekonomické zužitkování odpadních produktů. Výroba biopaliv přímo z palmového oleje, navíc pro exportní účely na úkor odlesňování nemá opodstatnění. Očekávaný útlum spotřeby palmového oleje v sektoru biopaliv v rámci EU je správný krokem z hlediska životního prostředí a zachování biodiversity v oblastech, kde se palma olejná pěstuje.